top of page

Vzdělávání

Rádi byste se dozvěděli, jak efektivně pomáhat obětem trestných činů?

otevřená kniha

Úvod do poradenství obětem trestných činů

Forma: Prezenční/Online

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Akreditace MPSV: A2020/1026-SP/VP

 

Kurz přináší vhled do problematiky poradenství osobám, které se staly obětí trestného činu v kontextu české legislativy i zkušeností z praxe. Důraz je kladen na pochopení komplexnosti poradenství a prožívání ze strany oběti TČ. Záměrem je také přiblížit škálu potřeb obětí, jejich identifikaci, orientaci v trestním řízení a následnou práci s nimi. Průběžně bude kurz přinášet kazuistiky i konkrétní příklady zprostředkované odborníky z praxe. Poradenství pro oběti bude představeno včetně problematických rovin, které je třeba vést v patrnosti v případě, že účastníci kurzu chtějí získat základní přehled o této specifické rovině sociální práce.

poradenství pro oběti_edited.jpg

Specifická témata poradenství pro oběti trestných činů

Forma: Prezenční/Online

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Akreditace MPSV: A2020/1027-SP/VP

 

Kurz seznamuje účastníky se specifickými tématy problematiky poradenství obětem trestných činů. Je kladen důraz zejména na vybrané kapitoly zákona o obětech trestných činů a jejich aplikaci tak, aby odpovídaly potřebám jednotlivých obětí. Záměrem je také přiblížit instituty pomoci obětem, prevenci sekundární viktimizace, náhrady škody ale také možnosti meziresortní spolupráce. Průběžně bude kurz přinášet kazuistiky konkrétních příkladů zprostředkované odborníky z praxe. Po absolvování kurzu budou účastníci orientováni v oblastech pomoci obětem trestných činů, se kterými se mohou v rámci práce s cílovou skupinou v praxi setkat a budou schopni volit vhodné postupy a odkazovat na další odbornou pomoc.

Práce s obětí trestného činu v místech prvního kontaktu

Forma: Prezenční/Online

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Akreditace MPSV: MPSV: A2023/0262-SP/PC/PP

 

Cílem semináře je připravit pracovníky v sociálních službách na setkání s obětí trestného činu. Sociální služba bývá velmi často pro oběť místem prvního kontaktu, kde je možné jí podpořit v její situaci. Účastníci budou seznámeni s tím, kdo je vlastně obětí trestného činu a kdo může být tzv. zvlášť zranitelnou obětí. Dále jim budou předloženy možné podoby prožívání dopadů trestného činu a způsoby vyrovnávání se s nimi. Prostor bude věnován předsudečnému posuzování a mýtům, které se k problematice obětí trestných činů vážou. V rámci semináře budou představeny potřeby obětí, základní práva obětí trestných činů a systém odborné pomoci obětem. Absolventi budou schopni oběť identifikovat, poskytnout jí základní podporu v podobě informací o základních právech a nasměrovat ji na specializovaná místa bezplatné pomoci, aby podpůrnou sítí oběť nepropadla.

20230314_204629~2.jpg

TERMÍNY VZDĚLÁVÁNÍ JSOU UPŘESNĚNY V AKTUALITÁCH

 

Doba konání: 8:30 – 15:30

Ceny kurzů: 

Úvod do poradenství obětem trestných činů - 1790,- Kč /účastník

Specifická témata poradenství pro obětí trestných činů - 1790,- Kč/účastník

Práce s obětí trestného činu v místech prvního kontaktu (pro prac. v soc. službách) - 1690,- Kč/účastník

 

V případě zájmu zašlete prosím na email restorativ@restorativ.cz jméno a příjmení, datum a místo narození přihlášeného účastníka/účastníků. Můžete se také obrátit přímo na kontaktní osoby, kterými jsou Mgr. Michaela Pobudová - mob. +420 728 862 710 a Mgr. Radek Makový - mob. +420 771 151 889.

U všech termínů si pořadatel vyhrazuje právo (v případě nedostatečného počtu přihlášených zájemců) vzdělávání zrušit/přeložit.

Vzdělávání proběhne on-line, nebo po předchozí dohodě prezenční formou.

bottom of page