top of page

Co je nového?

Vyhledat

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku v nedávném rozsudku uvedl, že pokud vnitrostátní soudy neuloží za sexualizované násilí nepodmíněný trest odnětí svobody, může to za určitých okolností znamenat porušení Evropské úmluvy o lidských právech.

 

Případ Vučković proti Chorvatsku se týkal ženy, kterou v práci opakovaně sexuálně napadl její kolega. Byl odsouzen k trestu odnětí svobody na deset měsíců, ale odvolací soud zmírnil trest na obecně prospěšné práce. Štrasburský soud poukázal na to, že odvolací soud nevysvětlil, proč by zmírnění trestu mělo plynout jen z toho, že od spáchání skutku už uběhlo několik let, ani nezohlednil, že u stěžovatelky se v důsledku útoků rozvinula posttraumatická stresová porucha a zdůraznil, že nedostatečné trestání pachatelů přehlíží zájmy obětí násilí. To může oběti odrazovat od nahlášení těchto činů. Stát by však měl dát jasně najevo, že násilí vůči ženám nebude tolerováno. Připomeňme, že na nedostatečné trestání pachatelů sexualizovaných trestných činů upozorňuje dlouhodobě i iniciativa Bez trestu.

Zdroj informací: Zpravodaj KVZ 2/2024 - Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva0 zobrazení0 komentářů

Vláda jednomyslně schválila novelu občanského zákoníku, ve které se bude vymezovat domácí násilí jako: "veškeré násilné jednání vůči oběti, při kterém zpravidla dochází ke zneužívání moci nebo nerovného postavení". Součástí definice je to, že při násilí bylo nebo mělo být neoprávněně zasaženo do tělesné integrity oběti nebo do její duševní integrity, svobody, důstojnosti, vážnosti, cti či soukromí nebo byla vážně ohrožena či narušena schopnost oběti uspokojovat potřeby její nebo členů společné domácnosti. Obětí domácího násilí může být podle definice nejen člověk, který s násilníkem žije nebo žil ve společné domácnosti, ale také osoba blízká nebo rodič společného dítěte.

Tímto krokem se konečně sjednotí nejednoznačná úprava a různý výklad pojmu domácí násilí.

Nově se také prodlouží doba vykázání násilníka z deseti dnů na 2 týdny. Tento krok velmi vítáme, protože oběť si v této době musí zařídit mnoho věcí a překonat množství překážek.


0 zobrazení0 komentářů

Restorativ, z. s. tradičně všechny zve na akci běhu se žlutou stužkou, který proběhne v lesoparku Řepy 21. 6. 2024. Je čas na registraci: https://www.stopnito.cz/detail-zavodu/610

Cílem projektu Yellow Ribbon je dát lidem s trestní minulostí a jejich rodinám druhou šanci na slušný život, přispět tak k prevenci kriminality, snížení recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti. Přihlášením do běhu přispějete na registraci běžci s trestní minulostí. Realizaci závodu zajistí sportovec a filantrop Tomáš Slavata. Ambasadorem projektu Yellow Ribbon je herec a scénárista Petr Čtvrtníček, ten je také bubeníkem vězeňské kapely Wsedě z Kuřimi, která akce se „žlutou stužkou“ doprovází.


Zdroj: webové stránky Yellow Ribbon Run


3 zobrazení0 komentářů
bottom of page