top of page
majetková újma_edited.jpg

Potřebuji pomoc

Stali jste se obětí trestného činu nebo se domníváte, že jí můžete být? Poskytujeme poradenství telefonické, internetové a osobní v poradně či u Vás doma.

Můžeme Vám pomoci!

Pomůžeme Vám zorientovat se v trestním řízení a porozumět jednotlivým pojmům trestního práva. Budeme Vás informovat o Vašich procesních právech a právech dle zákona o obětech trestných činů, uplatnit proti obviněnému nárok na náhradu škody řádně a včas. Doprovodíme Vás k výslechu na Policii České republiky nebo soudnímu jednání. Sepíšeme s Vámi prohlášení oběti o dopadu trestného činu nebo odvolání. Zprostředkujeme poskytnutí psychoterapeutické pomocinasměrujeme na další odborníky je-li to nutné.

​Cíle

 

 

Naším cílem je, aby všechny osoby, které se staly obětí trestného činu (ať už úmyslného či nedbalostního), našly podporu, pomoc a péči, a to jak v psychosociální, tak trestněprávní rovině. Cílem je poskytovat kvalitní poradenství takovým způsobem, aby byla každá oběť informována a rozuměla svým právům a povinnostem, byla orientována v problematice trestního řízení i svém prožívání po spáchání trestného činu.

Zásady

Uplatňujeme individuální přístup. Respektujeme práva klientů, včetně práv na ochranu osobních údajů. S citlivými informacemi o životní situaci zacházíme vždy diskrétně. Ctíme odbornost a týmovou spolupráci. Všechny naše poskytované služby jsou pro oběti trestných činů vždy bezplatné.

Další užitečné odkazy

Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů 

Policie ČR - informace pro oběti trestných činů

​Česká advokátní komora - vyhledávání advokátů

bottom of page