top of page
Vyhledat
  • restorativ

V ČR bylo za minulý rok registrováno 181 991 trestných činů

Z výroční zprávy Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování vyplívá, že se registrovaná kriminalita zvýšila meziročně o 18,8%. Tento nárůst registrované trestné činnosti byl s ohledem na odeznívání pandemie covid-19, resp. s ní souvisejících dopadů vládních opatření přijatých v letech 2020 a 2021 očekávaný.

Nejvíce trestných činů bylo v loňském roce, stejně jako v letech předchozích, registrováno v oblasti obecné kriminality (násilné, mravnostní, majetkové a ostatní) a to 144 527 skutků. Její objem oproti předchozímu roku narostl o 27 178 skutků, na celkové kriminalitě se tak podílela 79,41 %. V oblasti trestné činnosti hospodářského charakteru byl zaznamenán meziroční nárůst o 1 127 skutků.

Tradičně nejvíce trestných činů bylo spácháno na území hlavního města Prahy. Na druhém místě s asi o polovinou nižší evidovanou trestnou činností následuje Moravskoslezský kraj a nejmenší počet trestných činů eviduje Karlovarský kraj.


Zdroje:


Zpráva služby kriminální policie a vyšetřování 2022. In: Policie České republiky [online]. 2023-07-03 [cit. 2023-07-08]. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/zprava-sluzby-kriminalni-policie-a-vysetrovani-2022.aspx


Policie loni stíhala 75 474 lidí, o 5 725 více než v roce 2022. [foto] In: Advokátní deník [online]. 2023-07-03 [cit. 2023-07-08]. Dostupné z: https://advokatnidenik.cz/2023/07/03/policie-loni-stihala-75-474-lidi-o-5-725-vice-nez-v-roce-2021/


1 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page