top of page
Vyhledat
  • restorativ

Stav lidských práv v Česku posuzovala OSN

Rada Organizace spojených národů pro lidská práva projednávala na svém zasedání 23. ledna 2023 stav lidských práv v České republice. Jednalo se o všeobecný periodický průzkum, který OSN provádí u všech svých 193 členských států. Naposledy se podobný průzkum práv v ČR uskutečnil v roce 2017.

Nejvíce členských zemí Česko vyzvalo k rozšíření definice znásilnění a k ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvy.

Hodnocení vychází ze 3 zdrojů - z národní zprávy, ze zpráv nezávislých lidskoprávních expertů a skupin a také z informací dalších zainteresovaných stran. Konečnou zprávu a doporučení pro ČR vydá Rada OSN 10. února.


Zdroje:


V OSN bude hodnocen stav lidských práv v České republice. [foto] In: United Nations – Informační centrum OSN v Praze [online]. 2023-01-18 [cit. 2023-01-25]. Dostupné z: https://osn.cz/v-osn-bude-hodnocen-stav-lidskych-prav-v-ceske-republice/


Rada OSN pro lidská práva se zabývala stavem práv v České republice. In: Advokátní deník [online]. Praha 2023-01-24 [cit. 2023-01-25]. Dostupné z: https://advokatnidenik.cz/2023/01/24/rada-osn-pro-lidska-prava-se-zabyvala-stavem-prav-v-ceske-republice/
5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commenti


bottom of page