top of page
Vyhledat
  • restorativ

Policie eviduje za rok 2022 nárůst kyberkriminatily o 18 000 trestných činů!

Ze Zprávy o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2022, kterou připravil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), vyplývá, že ačkoli došlo v České republice k mírnému meziročnímu snížení celkového počtu kybernetických incidentů evidovaných NÚKIB, Policie ČR evidovala za stejné období téměř dvojnásobný nárůst kyberkriminálních aktivit na více než 18 tisíc trestných činů v dané oblasti. Z dalších dat ve zprávě lze vyčíst, že nejvíce kybernetických incidentů zaznamenal veřejný sektor, následovalo zdravotnictví a soukromý sektor. Nejčastější typy útoků představovaly v uplynulém roce různé druhy phishingu, spear-phishingu, vishingu a podvodných e-mailů či útoky na dostupnost.


Zásadním počinem směřujícím ke zvýšení bezpečnosti České republiky bylo v minulém roce zahájení příprav návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti, jehož součástí je mj. kyberbezpečnostní směrnice EU, tzv. NIS 2 a který se zabývá také bezpečností dodavatelského řetězce informačních a komunikačních technologií do strategicky významné infrastruktury. Účinnost nového zákona o kybernetické bezpečnosti se předpokládá v druhé polovině roku 2024.

Zdroje:


Vláda schválila Zprávu o stavu kybernetické bezpečnosti ČR za rok 2022. In: NÚKIB [online]. Praha 2023-07-19 [cit. 2023-08-09]. Dostupné z: https://nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1981-vlada-schvalila-zpravu-o-stavu-kyberneticke-bezpecnosti-cr-za-rok-2022/


Cyber Safety: Prevention, Protection and Everything in Between. [foto] In: NuHarbor-Security [online]. Colchester 2021-10-27 [cit. 2023-08-09]. Dostupné z: https://www.nuharborsecurity.com/cyber-safety-prevention-protection

2 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page