top of page
Vyhledat
  • restorativ

POKRAČUJE POKLES REGISTROVANÉ KRIMINALITY

Ze Zprávy o činnosti státního zastupitelství, kterou každoročně zveřejňuje Nejvyšší státní zastupitelství vyplívá, že nadále pokračuje pokles registrované kriminality. Tento pokles byl dán jednak mimořádnými opatřeními vlády v souvislosti s nemocí COVID-19 ale také s účinností zákona č. 333/2020 Sb., kterým došlo ke změně ve výši minimální škody (škody nikoli nepatrné) u majetkových trestných činů, což se v plném rozsahu projevilo právě v roce 2021.

Pokles kriminality je z hlediska vytížení orgánů činných v trestním řízení vyvážen narůstající závažností a sofistikovaností trestné činnosti. Jedná se o stále se zvyšující promyšlenost a propracovanost modu operandi, páchání trestné činnosti se zahraničním prvkem, přesun trestné činnosti do kyberprostoru včetně využívání anonymizačních praktik a nových platebních prostředků, zastírání totožnosti pachatele apod.
Zdroje:


Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2021: Další pokles kriminality, ale také více závažných a složitých případů. [online] In: NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ [online]. Praha 2022-07-11 [cit. 2022-07-12]. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/nsz/zprava-o-cinnosti-statniho-zastupitelstvi-za-rok-2021-dalsi-pokles-kriminality-ale-take-vice-zavaznych-a-slozitych-pripadu/

4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page