top of page
Vyhledat
  • restorativ

O PROBLEMATICE NÁHRADY ŠKODY DISKUTOVALI ODBORNÍCI!

😉💡Na půdě Právnické fakulty Masarykovi univerzity v Brně proběhlo dvoudenní zasedání České a slovenské společnosti pro deliktní právo a příbuzné obory. Tato platforma vytváří most mezi akademií a soudní praxí.

První den programu byl věnován problematice náhrady škody a následný druhý den se zaměřil na tzv. bezdůvodné obohacení. V obou dnech pak byly diskutovány rozhodnutí českých a slovenských soudů.


Zdroje:


Společnost pro deliktní právo vytváří prostor k diskusi o náhradě. In: Advokátní deník [online]. Praha 2022 [cit. 2022-02-16]. Dostupné z: https://advokatnidenik.cz/2022/02/11/spolecnost-pro-deliktni-pravo-je-platformou-pro-rozvoj-deliktniho-prava-v-cr/18 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page