top of page
Vyhledat
  • restorativ

Konference na téma Práce se zvlášť zranitelnou obětí trestného činu

Konference nejlepší praxe spojená s Evropskou cenou prevence kriminality na téma „Práce se zvlášť zranitelnou obětí trestné činnosti“ se koná dnes 8. – 9. prosince 2022 v Praze, v prostorách Kongresového centra Praha. Konferenci pořádá Ministerstvo vnitra ČR v rámci českého předsednictví v Radě EU. Jednacím jazykem konference je angličtina, která je současně tlumočena do českého jazyka.

Konference je zaměřena na výměnu zkušeností a osvědčených postupů, především v oblastech včasné identifikace obětí trestných činů (zejména těch zvláště zranitelných), prevence jejich sekundární viktimizace a reviktimizace a zvýšení motivace k oznamování trestných činů a tím i snížení jejich latence.

Jsme rádi, že i na tak významné konferenci má spolek Restorativ, z. s. svého zástupce 😊


Zdroje:


Konference nejlepší praxe spojená s Evropskou cenou prevence kriminality na téma „Práce se zvlášť zranitelnou obětí trestné činnosti“. In: Prevence se musí vyplatit [online]. Praha 2022-11-02 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: https://prevencekriminality.cz/konference-nejlepsi-praxe-spojena-s-evropskou-cenou-prevence-kriminality-na-tema-prace-se-zvlast-zranitelnou-obeti-trestne-cinnosti/
12 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page