top of page
Vyhledat
  • restorativ

Domácí násilí bude mít konečně svou právní definici!

Pojem domácí násilí doposud zmiňovalo 8 zákonů ale žádný z nich ho nedefinoval. A tak se stávalo, že si pod tímto termínem každý představoval něco trochu jiného a to včetně odborníků. Nově by občanský zákoník domácí násilí popisoval jako „jednání vůči oběti, kterým bylo nebo může být neoprávněně zasaženo do její duševní nebo tělesné integrity, svobody, důstojnosti, zejména v pohlavní oblasti, vážnosti, cti nebo soukromí“. Za domácí násilí se bude považovat i narušení schopnosti oběti uspokojovat své potřeby a zneužití moci nebo nerovného postavení. Nejednotný přístup k obětem podle zmocněnkyně vlády pro lidská práva vedl k neschopnosti poskytnout včasnou a adekvátní pomoc.

Domácí násilí bude nově také kritérium, ke kterému bude přihlíženo při rozhodování soudu o svěření dítěte do péče a při rozhodování o vypořádání společného jmění manželů při rozvodu.


Novou normu představily začátkem května zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková a předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách Branislava Marvánová Vargová.


Zdroje:


První definice domácího násilí. Nový zákon upraví ochranu i přístup policie a dalších orgánů k obětem. In: iROZHLAS [online]. Praha 05-09-2023 [cit. 2023-05-26]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/domaci-nasili-novela-soudy-policie-simackova-laurencikova-marvanova-vargova_2305091234_afo?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box


První definice domácího násilí. Nový zákon upraví ochranu i přístup policie a dalších orgánů k obětem. [foto] In: iROZHLAS [online]. Praha 2023 [cit. 2023-05-26]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/domaci-nasili-novela-soudy-policie-simackova-laurencikova-marvanova-vargova_2305091234_afo?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page