top of page
Vyhledat
  • restorativ

Co přinese nová definice domácího násilí?

Vláda jednomyslně schválila novelu občanského zákoníku, ve které se bude vymezovat domácí násilí jako: "veškeré násilné jednání vůči oběti, při kterém zpravidla dochází ke zneužívání moci nebo nerovného postavení". Součástí definice je to, že při násilí bylo nebo mělo být neoprávněně zasaženo do tělesné integrity oběti nebo do její duševní integrity, svobody, důstojnosti, vážnosti, cti či soukromí nebo byla vážně ohrožena či narušena schopnost oběti uspokojovat potřeby její nebo členů společné domácnosti. Obětí domácího násilí může být podle definice nejen člověk, který s násilníkem žije nebo žil ve společné domácnosti, ale také osoba blízká nebo rodič společného dítěte.

Tímto krokem se konečně sjednotí nejednoznačná úprava a různý výklad pojmu domácí násilí.

Nově se také prodlouží doba vykázání násilníka z deseti dnů na 2 týdny. Tento krok velmi vítáme, protože oběť si v této době musí zařídit mnoho věcí a překonat množství překážek.


0 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page